Ap-kandidatene stiller spørsmål ved sin egen valgkamp

foto