Sterke reaksjoner etter Breivik forklarte seg i retten

foto