Bruun-Gundersen valgt inn i Nye Veier-styret

foto