Brann i leilighetskompleks førte til storutrykning