Forbud mot mating av ender skal gi bedre badevann

foto