Slik var det der jenta bodde på Evje: – Fremsto ikke som et hjem, og ufaglærte var på jobb

foto