Leder: Hjerteavdelingen er Norges beste – det har dessverre skjedd uten støtte fra Kristiansand

foto