Fem personer avhøres etter væpnet ran i Kristiansand