Foreslår å «evakuere» slakteklare kyr fra sør til nord

foto