Kraftig økt etterspørsel etter bolig i utlandet

foto