Personbil kjørte rett frem i veikryss og havnet i grøfta