Vegtrafikksentralen melder: Snø og snøslaps på E18

foto