Human-Etisk Forbund: - Kapellet er ingen kirke, men et kommunalt bygg