Stortingspolitikerne krever utredning om lys på nye E18