Sjøbunnen i Pollen skal undersøkes for miljøgifter