Død kvinne funnet på 13 meters dyp i Seljordsvatnet

foto