– Flytter hjem for å redde verden og drive med sau og gris