Kraftig røykutvikling i enebolig - fire personer sjekket av helse

foto