Folk reiser i flere timer for å få et glimt av denne på kirkegården i Telemark