Friskmeldte innkjøpsavtaler mens millioner ble utbetalt