Friskmeldte innkjøpsavtaler mens millioner ble utbetalt

foto