Sa nei til innstramminger: Bystyret åpner for at barn kan i barnehagen og SFO i juli

foto