Pandemien satte fart på etterspørselen – nå selger de selskapet for 30 mill.

foto