Nattens hendelser: • Brann • Kjørte i 121 km/t • Brøt seg inn i egen leilighet