Vil redusere antall omsorgsboliger med flere på venteliste

foto