Anbefaler politikerne å trekke tilbake tillatelse til bobilcamping