Mopedist til legesjekk etter kollisjon på Kystveien

foto