Ny analyse: Morrow-effekten gir regionen 4.500 nye arbeidsplasser

foto