Her ønsker kommunedirektøren ny svømmehall: – Viser lite respekt for dyrka mark