4.000 passasjerer rammes av innstilte ferjer i dag