Her innfører de forbud mot samling av mer enn 10 personer