Skiensmannen Georg Mathias Johansen (55) døde av korona