Derfor får Hove-utstillingen politikere til å steile