Sjelden art funnet på badetrapp i Tvedestrand

foto