Arne og Jon Henning enige: Aldri vært så mange folk i Lillesand