Flere skoler ber foreldrene bli igjen ute når barna møter på skolen for første gang.

foto