Seks nye smittetilfeller - og første sykehuspasient på fem uker

foto