Kongen om Märtha Louises bruk av prinsessetittelen: – Vi forsøker å få til en ordning