Flere lærere forsvinner fra yrket enn kommer tilbake