Meklingen mellom sykepleierforbundet og KS har startet

foto