Ungdomsfest over styr: Politiet ber foresatte på banen