Familier sliter med å betale kontingenten. Nå får de hjelp fra uventet hold