Sjefen for Forsvarsstaben (FST) og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) slutter. Nå er stillingene utlyst.

– Stillingene som sjef for FST og sjef for FOH er utlyst. Tidspunkt for tiltredelse i begge stillingene skjer etter avtale og senest innen 1. desember 2023, sier oberstløytnant og pressevakt i Forsvaret, Stine Barclay Gaasland til Forsvarets forum.

Sjefen for FOH Yngve Odlo og sjefen for FST Elisabeth Natvig må gå av.

I Forsvaret er det mange som i dag har særaldersgrense på 60 år, som betyr at man har plikt til å fratre stillingen din når man har nådd særaldersgrensen.

Både Natvig og Odlo sitter allerede på overtid.