Tre år etter at koronapandemien kom til Norge, sliter mange med å bli helt friske. 14 prosent som har vært smittet av viruset, opplever fortsatt ettervirkninger

I en ny undersøkelse fra Opinion svarer tre av fire nordmenn at de har vært smittet av korona (74 prosent). 24 prosent sier nei, mens 2 prosent svarer at de ikke vet om de har vært smittet.

Selv om de fleste blir friske av korona etter noen uker, tar sykdommen lang tid for enkelte.

Undersøkelsen viser at 14 prosent av dem som har vært smittet tidligere, men ikke de siste fire ukene, fortsatt opplever ettervirkninger av koronasmitten – også omtalt som langcovid.

– Selv om de færreste blir alvorlig syke av korona, er det liten tvil om at mange opplever plager over lang tid, og for enkelte kan dette være alvorlig, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Det er smittede personer i 50-årene som i størst grad oppgir at de har ettervirkning av koronasmitte.