- Sammenslåing må ha støtte blant folk flest

foto