– Jeg ser på det som alvorlig og som et tillitsbrudd

foto