Fikk ikke til skogsdrift – konkurs med milliongjeld

foto