Lokale redningsdykkere bisto i stor redningsaksjon