Kamp om toppvervet: – Tiden med klippekort er over