Statnett har endret sin vurdering av energisituasjonen fra stram (gult nivå) til normal (grønt nivå).

– Den store mengden nedbør gjennom høsten har sammen med tilstrekkelig import, redusert forbruk og lav kraftproduksjon fra vannmagasinene bidratt til en bedret situasjon for denne vinteren. Det er fremdeles viktig å understreke alvoret i den store usikkerheten vi ser i det europeiske energimarkedet, også opp mot neste vinter, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett.

Siden sommeren har kraftproduksjonen vært lavere enn normalt, importen har vært høy og forbruket lavt. Statnett har fulgt situasjonen tett etter at lav magasinfylling og energikrise i Europa var med på å skape frykt for krafttilgangen i Norge i vinter.

– Har hatt effekt

– Regjeringen har jobbet med å forbedre forsyningssikkerheten vår siden før sommeren, og nå ser vi resultatene av det. Det er svært gledelig at Statnett justerer vurderingen av energisituasjonen fra stramt nivå til normalt nivå, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.

Selskapene har fått beskjed om å spare på vannet, noe det ser ut til at de har gjort.

– Vi ser at rapporteringsordningen har hatt effekt, og at kraftprodusentene sparer vann. Det er viktig og bidrar til energisikkerhet gjennom vinteren. Det er også god fyllingsgrad i europeiske gasslagre, og vi er derfor noe mindre bekymret for importsituasjonen nå, sier Tonne.

– Samtidig vet vi at det er stor usikkerhet knyttet til gasstilgangen foran neste vår og vinter. Vi vil derfor følge situasjonen tett sammen med energimyndighetene også videre framover, understreker Hilde Tonne.

Må fortsatt følge med

Ordningen med rapportering av magasindisponeringen til kraftprodusentene skal fortsette.

– Det er fortsatt viktig at kraftprodusentene disponerer vannet i magasinene med aktsomhet og tar inn over seg den økte risikoen fram mot neste vinter. Vannet må disponeres opp mot snøsmelting og faren for vårflom, samtidig som det er behov for økt kraftproduksjon inn mot de kaldere månedene, sier Tonne.

Olje- og energiministeren er også glad for at kraftprodusentene har spart på vannet gjennom høsten.

– Nå går vi inn i tappesesongen, som betyr at produsentene vil lage strøm av vannet igjen. Jeg er trygg på at de vil gjøre det på en god måte gjennom vinteren, der de også tar høyde for en noe mer usikker situasjon inn mot neste vinter, sier Aasland.