Pårørende slår alarm: – Uverdig behandling av våre eldre

foto